Намалява коефициентът на икономическа активност през 2020 г.

Ямбол, 19.03.2021 г.

През 2020 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 48.2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 68.3% и намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2020 г. са 44.6 хил. души. Коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) е 63.2% и се увеличава с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 50.8 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 51.1% и намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2020 г. са 47.1 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 47.5% и се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

 

About the Author :

Leave a reply