Намалява икономическата активност в Ямболска област

DSC01664AИкономическата активност в Ямболска област намалява през 2013 г., показват данните на Териториално статистическо бюро. През 2013 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 58 700 души, което обуславя коефициент на икономическа активност от 71.7%, с 0.8 % по-малък в сравнение с 2012 г.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2013 г. са 49 100души. Коефициентът на заетост е 59.9% и намалява с 1,5 % в сравнение с 2012 г.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 9600 души. Коефициентът на безработица е 16.4% и нараства с 1 % процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2013 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 60 200 души, т. е. в тази бройка се включват и хората след пенсионна възраст. Коефициентът на икономическа активност при тях е 55 % и намалява с 1.9 % в сравнение с 2012 г.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2013 г. са 50 500 души, което показва, че близо 1400 души в пенсионна възраст все още работят. Коефициентът на заетост при тях е 46.2% и намалява с 2,2 % в сравнение с 2012 г.

Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2013 г. са 9700. Коефициентът на безработица е 16.1% и нараства с 1,2 % в сравнение с 2012 година.

Най-висок е коефициентът на заетост при лицата с висше образование (73.2%), следват лицата със средно образование (56.5%), а най-нисък е коефициентът на заетост при лицата с основно и по-ниско образование (15.1%).

 

About the Author :