Намаляват приходите от нощувки в местата за настаняване в региона

През октомври 2017 г. в област Ямбол са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 408, а на леглата – 755. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.3%, а леглата в тях – с 5.4%.

65566656Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 4.2 хил., или с 6.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през октомври 2017 г. в област Ямбол е Германия – с 14.3%, следват Румъния – с 11.2%, Унгария – с 10.2% и Испания – с 8.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2017 г.  намаляват с 15.4% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.6 хиляди. Те са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 361, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.1 нощувки, а българските – средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2017 г. е 19.0% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 2.8 процентни пункта.

423455Приходите от нощувки през октомври 2017 г. в областта достигат 169.0 хил. лв., или – с 9.2% по-малко в сравнение с октомври 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани – с 15.7%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 2.5%.

About the Author :