Намаляват приходите на хотелите

43_bigПрез месец март 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 397, а на леглата – 705. В сравнение с март 2014 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а леглата в тях намаляват с 12.5%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през март 2015 г., е 4.6 хил., или с 59.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2015 г. намаляват с 9.8% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.7 хиляди. Те са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 380, а пренощувалите българи са 1.4 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.3 нощувки, а българските – средно по 2.2 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол е Румъния – с 12.5%, следват Естония – с 12.4%, Латвия – с 12.0%, Португалия – с 11.6% и Турция – с 10.8%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2015 г. е 21.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 24.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през март 2015 г. в областта достигат 193.9 хил. лв., или с 37.5% по-малко в сравнение с март 2014 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 46.3%, а в приходите от чужди граждани – с 3.2%.

Териториално статистическо бюро – Ямбол

About the Author :