Намаляване обхвата на Синята зона – сред темите на априлската сесия

OBSTINA_Yambol20 точки са предвидени в дневния ред на предстоящата сесия на ямболския Общински съвет, която ще се проведе на 13 април, четвъртък. Сред тях е предложението, внесено  от трима съветници – Мариета Сивкова, Катя Георгиева и Павел Додов, за намаляване обхвата на т. нар. Синя зона. В началото на дневния ред са поставени две предложения, свързани със социалната политика на общината: приемане годишен план за социалните услуги в община Ямбол и гласуване на Общинска програма за закрила на детето през 2017 г. В дневния ред фигурират още: общинска програма с мерки за закрила на деца с изявени дарби; доклад за дейността на читалищата и изразходваните от тях бюджетни средства през миналата година; бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от мести приходи и разходите за местни дейности от община Ямбол; продажби на общински апартаменти и имоти по ЗОС и др.

About the Author :

1 Comment to “Намаляване обхвата на Синята зона – сред темите на априлската сесия”
  • анКа
    April 10, 2017 - Reply

    Да, има теми, които са толкова ключови, че могат да печелят цели избори, местни.

Leave a reply