Най-много пари от бюджета за социална политика

DSC00873AЗа първи път бюджетът на социалното министерство представлява 13,6 % от Брутния вътрешен продукт и е един от най-високите в цялата държава, обяви заместник-социалният министър Лазар Лазаров на пресконференция в областна управа. Той уточни, че социалните разходи на държавата ще бъдат 36,6 на сто от всички бюджетни разходи през 2014 г. Увеличението на бюджета на социалното министерство за 2014 г. е с 95 млн. лв., с които общият му размер достига 1, 062 млрд. лв.
Социалният зам.-министър обясни, че 53 % от увеличението на социалните разходи отиват за политики по отношение на децата – увеличението на майчинството, детските надбавки за второ дете, помощта за дете с увреждания и др.
С 42 хил. са увеличени и получаващите отоплителни помощи, като размерът на подпомагането не е намалено, въпреки че цената на ел. енергията е намалена на два пъти.
Лазар Лазаров уточни, че в Ямболска област се предлагат общо 24 социални услуги, ползвани от 850 потребители, от които 460 са в социални институции, а 390 са получаващи социални услуги в общността.

About the Author :