Най-голям е делът на разводите при хората между 40 и 49 години

Ямбол, 04.05.2020 г.

През 2019 г. разводите в област Ямбол са 189, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 12.5%, информират от националния статистически институт. От всички прекратени бракове 77.8% се отнасят за населението в градовете.

Разводът не е бил първи за 7.9% от мъжете и 5.8% от жените, разтрогнали своите бракове през 2019 година.

Най-голям е делът на разводите при мъжете (38.6%) и жените (39.2%) във възрастовата група от 40 до 49 години.

About the Author :

Leave a reply