Най-големият урок

IMG_20150929_114937Учениците от  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Стралджа  се включиха в  инициативата на Министерството на образованието и науката, в партньорство с УНИЦЕФ България , „Най-големият урок в света“, чиято цел е популяризиране на новите глобални цели за устойчиво развитие: изкореняване на бедността, добро здраве, качествено образование, равенство между половете, чиста енергия, сигурна работа и икономически растеж, иновации и инфраструктура и др.

IMG_20150929_120802Урокът започна с представяне на планетата Земя и всички нейни красоти, след което вниманието на учениците беше насочено към проблемите на Земята. Учениците  споделяха  кои са за тях най- големите проблеми на хората- война, бедност, насилие между хората, глад, замърсяване на околната среда  и други. Учителят им Цветелина Тончева ги запозна с  глобалните цели за устойчиво развитие на страните-членки на ООН, които трябва да бъдат изпълнение до 2030г., след което децата направиха постер с предложенията. Децата изразиха намерение да  разкажат вкъщи и на свои приятели за наученото в днешния „Най-голям урок в света“.

IMG_20150929_122014 IMG_20150929_123145

 

 

About the Author :