Назначиха нови лични асистенти в “Тунджа”

511e611e8ad99_largeОт 01.06.2015 г. в община „Тунджа”, по Проект „Нови възможности за грижа”, са назначени още 23 лични асистенти. Те ще оказват помощ и подкрепа на 34 лица, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. Предоставянето на услугите, което ще продължи до 29.02.2016 г., се извършва почасово в зависимост от потребностите на потребителите.

Интересът и потребността от тази услуга се подчертава от факта, че за периода 27.03 – 09.04.2015 г. са приети заявленията на 267 кандидат- потребители на услугата и 162 кандидати за лични асистенти. Затова, от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. ще се приемат заявления на кандидати за потребители и лични асистенти, които по различни причини не са успели да го направят по време на първия етап.

Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи. Целта е да се намали риска от зависимост от институционален тип грижа и да се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

About the Author :