Назначават първите лични асистенти в “Тунджа”

DSC08569От 13.05.2015 г. в община „Тунджа” ще бъдат назначени първите 26 лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”. В рамките на 10 календарни месеца те ще предоставят почасови услуги, включващи грижи в домашна среда на деца и други лица с различни видове трайни увреждания, както и на такива, които са в невъзможност да се обслужват сами. Първите 26 лични асистенти, които предстои да бъдат назначени от 13 май са преминали обучение за предоставяне на услуги в домашна среда по предходни социални проекти. Предстои обучение на останалите одобрени кандидати за лични асистенти. Част от тях ще бъдат назначени допълнително в рамките на  утвърдената по Проект „Нови възможности за грижа” часовата квота за община Тунджа”, която е 4800 часа месечно.

В периода от 27.03 до 09.04.2015 г. са приети 267 заявления на кандидат – потребители на услугата и 162 на кандидати за лични асистенти.

Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот”, по схема „Алтернативи”, който приключи на 31.12.2014 г.

 

About the Author :