Назначават нови лични асистенти

община-Стралджа-новааКато бенефициент по проект на Агенция за социално подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, община Стралджа  получи допълнително финансиране за обгрижване на минимум 15 потребители. Предоставената часова квота е 1800 часа. На фона на разпределението на часовете по общини Стралджа получава висока оценка за нуждите. Според Атанаска Кабакова, администратор на проекта, „отпуснатата часова квота е изключително необходима на общината предвид големия брой хора с увреждания, както и приключването на проект”Помощ в дома” чиито потребители от м.май остават без обгрижване. Това означава, че АСП правилно преценява необходимостта на общината от по-сериозно внимание”.

Веднага след получаване на писмото от Агенцията за социално подпомагане  екипът по проекта на общинско ниво стартира процедура за включване на кандидат-потребители от създадената за това банка и назначения на лични асистенти като обгрижването ще започне от началото на юни.

About the Author :