Назначават на работа още 16 млади хора в “Тунджа”

tundja 2В община “Тунджа”, по схема „Младежка заетост”, по проект 2014 BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в читалищата на селата Ханово, Голям Манастир, Стара река и Кукорево ще бъдат назначени четирима младежи на възраст до 29 години, трайно безработни до момента.

На тях ще бъде осигурена работа за 6 месеца на осемчасов работен ден на длъжността „координатор дейности”. За целия срок на договора ще им бъде осигурен и наставник.

По схемата „Младежка заетост” са одобрени общо 16 читалища от община „Тунджа”, в които ще бъдат наети трайно безработни млади хора.

Очаква се останалите дванадесет да бъдат назначени до края на месеца.

 

About the Author :