Средната работна заплата в Ямболска област достигна 645 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на март 2015 г. се увеличават с 2.9% спрямо края на декември 2014 г., като достигат до 32.1 хил. души. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 4.7% (25.3 хил.), докато в обществения сектор – намаляват с 3.5% (6.8 хиляди).

В сравнение с март 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол се увеличават с 10.9%. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 15.3%, докато в обществения сектор – намаляват с 2.9%.

През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. с 1.3% (до 645 лева). В частния сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие на 2014 г. с 3.1% (до 625 лв.), докато в обществения сектор намалява с 3.5% (до 715 лева).

В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства с 8.8%, съответно в обществения сектор увеличението е с 3.3%, а в частния – с 11.6% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна месечна работна заплата в област Ямбол по сектори и тримесечия

 1

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2015 г., област Ямбол се нарежда на 17-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 173 лв. и Стара Загора – 858 лв., а най-ниска – в областите Видин – 570 лв. и Благоевград – 591 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна месечна работна заплата по области през Iто тримесечие на 2015 година

 2 

Териториално статистическо бюро – Ямбол

 

About the Author :