Наетите на трудов договор в област Ямбол са нараснали с 1,6 % за малко над една година

pari1901141Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2017 г. нарастват с 1.6% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 32.4 хил. души, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1% (достигат до 6.8 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 2.4% (достигат до 25.7 хиляди).

В сравнение с юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол се увеличават с 0.2%. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.6%, докато в частния сектор се увеличават с 1.0%.

About the Author :