Наетите в частния сектор в област Ямбол се увеличават

0000255842-article3Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 31.9 хил. души по предварителни данни на Националния статистически институт. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.2% (6.8 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 1.7% (25.1 хиляди).

В сравнение с декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол намаляват с 2.3%, като наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.9%, a в частния сектор – с 2.1%.

About the Author :