Наемите на пасища и мери на дневен ред пред съветниците на Болярово

Болярово, 26.03.2021

Утвърждаването на наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2021/2022 година, е на дневен ред пред общинските съветници. Те ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки на 29 март.

Сред важните теми на предстоящото заседание са също молбите за еднократни помощи на нуждаещи се граждани от община Болярово, информира председателят на Общинския съвет Атанас Дженков.

Предстои и обсъждането на отчета по програмата за развитие на туризма в община Болярово за 2020 година, отчетите на кметът на Стефан Караджово и кметските наместници на Попово, Воден, Малко Шарково, Денница и Камен връх за миналата година. В проекта за дневен ред са включени и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г., предложение на кмета на общината за финансиране на неотложни текущи ремонти, както и за разпореждане с общинско имущество и маркирането на дървесината в общинските горски територии.

About the Author :

Leave a reply