Наемат безработни за превантивни мерки срещу наводнения

Комисия заетост 4.06-2 (2)Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа предложение за кандидатстване на Областна администрация Ямбол и включване в проект „Подкрепа за заетост“ по ОП“Развитие на човешките ресурси“.

Агенцията по заетостта дава възможност областните управители да наемат безработни лица за осъществяване на мерки и превантивни дейности за защита от бедствия и във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциален риск от наводнения.

За област Ямбол могат да бъдат наети до 120 безработни лица, информира на заседанието на комисията Пенка Кирилова директор на Дирекция „Регионална служба по заетост“ Бургас. Договорите с безработните лица ще са за 4 месеца.

Комисия заетост 4.06-2 (1)Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов счита за целесъобразно включването в проекта и получи подкрепата на общините от областта.

Всички кметове на общини от област Ямбол подкрепят наемането на лица за извършване на превантивни дейности, като ще участват активно в планирането и реализирането на конкретните мерки, стана ясно от заседанието.

 

 

 

About the Author :