Над 90 млн. лв. са приходите на строителни предприятия

6767По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 90.4 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 6.6%, съобщават от ямболския отдел “Статистически изследвания”.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 80.4 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 10.0 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 49.4 млн. лв. и се увеличават с 49.5% спрямо 2016 г., като при нежилищното строителство ръстът е с 14.7%, а при жилищното строителство – с 96.0%. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 43.9%, а от строителство на жилищни сгради – 56.1% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт се увеличават с 28.2% спрямо 2016 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 69.0%, а на жилищни сгради – 31.0%.

В област Ямбол приходите от гражданско строителство са 41.0 млн. лв. и намаляват с 20.8% спрямо 2016 г., което е с 15.7 процентни пункта по-малко. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 42.8%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 29.7%.

 

About the Author :

Leave a reply