Над 90 възрастни ще получават услуги в дома за година и половина

DSC06290Нов социален проект за близо 500 000 лева реализира община „Тунджа”. Проектът е „Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа” и се финансира по схема „Независим живот” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Днес на първата пресконференция по проекта в залата на община „Тунджа” се събраха граждани, кметове на населени места, присъстваха и директори на социални служби, кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и неговият заместник Станчо Ставрев.

DSC06298Проектът ще отговори на една от най-належащите социални нужди в 44-те села на общината – осигуряване на личен асистент и домашен помощник на най-уязвимите соцциални групи – хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора, които имат хронични заболявания или не могат да се самообслужват. Проектът предвижда да им се осигурят комплексни грижи и подкрепа в домашна среда, като по този начин се намали риска от настаняването им в специализирани институции.

DSC06301По този проект се предвижда да се разшири обхвата на предоставяните досега социални услуги в домашна среда, като ще се осигури работа на на 40 души, които ще бъдат назначени като „личен асистент” и„домашен помощник”  и 7 специалисти – социални работници, медицински сестри, рехабилитатор и психолог. Комплексните здравно-социални услуги ще се предоставят минимум на 90 потребители.

DSC06304Изпълнението на дейностите по проекта създава възможности за надграждане създадения модел на интегрирани услуги по схема „Помощ в дома”, реализиран по ОП „РЧР” 2007-2013 и ще гарантира устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Новият проект е на стойност 499 964.12 лв., като общата продължителност на дейностите е 22 месеца, а интегрираните услуги за потребителитеще се предоставят дългосрочно – за период от 18 месеца.

По проекта вече се набира персонал и се извършва подбор на потребителите. Документите са предоставени в кметствата на всички населени места с цел информиране на кандидат-потребителите. Образци на заявленията ще бъдат публикувани и на сайта на община „Тунджа“ www.tundzha.net и ще бъдат на разположение в отдел „Социални услуги“, стая 313, ет. ІІІ в административната сграда на община „Тунджа“. Срокът за подаване на документите е 20 декември 2015 година в отдел „Социални услуги“.

About the Author :