Над 9 млн. лева са спестили клиентите на Овергаз с DESIREE Gas

OG_Desiree_30PercentOff_1194x1194Над 9 милиона лева са спестили семействата, клиенти на „Овергаз Мрежи“, по програма DESIREE Gas*, която стимулира битовата газификация. Икономиите са реализирани от началото на проекта през юни 2016 година до август 2019 година. За този период от финансирането са се възползвали 5 195 домакинства. Само от началото на 2019 година до края на месец август 1 825 битови клиенти са заменили неекологичните и неефективни горива с природен газ и вече се наслаждават на чистота, удобство, лесен достъп и ниски сметки, в сравнение с въглищата, нафтата, дървата, пелетите, брикетите и електроенергията.

Семействата, които са се възползвали от програмата, вече използват природен газ и са се убедили в неговите предимства. Синьото гориво е екологично чист енергоизточник, който не замърсява околната среда. Отоплението, готвенето и подгряването на вода с природен газ за битовите потребители е по-изгодно, отколкото с пропан-бутан и над 2 пъти по-евтино в сравнение с електроенергията и газьола.

Проектът ще продължи да осигурява безвъзмездна финансова помощ за газификация на българските домакинства до юни 2020 година или до изчерпване на заделените грантови средства в размер на 10 милиона евро. Повече информация клиентите могат да намерят на http://desireegas.bg/bg-bg/ или на

https://gas.overgas.bg/desiree-clients/.

*Програма DESIREE Gas осигурява 30 % безвъзмездна финансова помощ от допустимите разходи за газификация и допълнително възстановяване на 100 % от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа (без ДДС). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно домакинство достига 2 347 лева.

About the Author :

Leave a reply