Над 80 % от годишните данъчни декларации са подадени онлайн

Над 7350 души обявиха доходите си пред НАП, срокът изтича на 3 май

Ямбол, 26.04.2022 г.

Остава седмица за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2021 г. До този момент близо 540 000 души в страната са декларирали доходите си пред НАП на стойност над 254 млн. лв. Повече от 80 % от декларациите са подадени по електронен път. Над 7350 данъкоплатци от Ямбол са декларирали доходите си, като 5760 са ги подали по електронен път. Повечето-близо 4600 ямболлии са изпратили формулярите си с персонален идентификационен код /ПИК/, останалите 1186 са ползвали електронен подпис/КЕП/, допълват от НАП – Ямбол.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  3 май.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 3 май.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени над 85 млн. лв.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

 

 

 

 

About the Author :

1 Comment to “Над 80 % от годишните данъчни декларации са подадени онлайн”
  • zoritoler imol
    May 5, 2022 - Reply

    I don’t usually comment but I gotta state thankyou for the post on this special one : D.

Leave a reply