Над 80 на сто от първолаците са получили помощи

parvolaciОбщо 80 процента от първолаците в Ямболска област са получили помощи за новата учебна година, защото семействата им са с ниски доходи. Социалните са отпуснали по 250 лв. еднократна целева помощ за 1010 деца, които за пръв път са записани в първи клас, показва справка на регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол. Общият брой на първолаците в региона през учебната 2014/2015 година е 1268, което означава, че само семействата на 258 деца са с по-нормални доходи.
Условията за получаване на помощта са средномесечният доход на член от семейството да не надхвърля 350 лв. за предходните 12 месеца преди подаване на молба – декларацията. Това на практика означава, че тричленно семейство ще получи помощта, ако има до 1050 лв. доход, а за четиричленно семейство сумата е до 1400 лв. Припомняме, че според националната статистика за последното тримесечие средната работна заплата за Ямболска област е 605 лв., друг е въпросът колко от работещите я взимат. Масовото получаване на помощи за първолаци отново доказва колко ниски са доходите на хората в региона.
Проблемът има и друг аспект – независимо кой какви реални доходи има, често имащите собствен бизнес се осигуряват върху изискуемия минимум, което определя и практиката официално доходите на семействата да са ниски, а реалността да е съвсем различна. Но малцина са тези, които биха се отказали от помощта, която им се полага на книга, нищо че реално стандартът им на живот е съвсем различен.
За деца с трайни увреждания, с един родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини, помощта се полага и без доходен критерий.
През тази година подадените молби – декларации за отпускане на еднократната помощ са 992. Социалните съобщават още, че са отпуснати помощи на 991 семейства за 1010 деца, което означава, че поне 19 от тях са близнаци.
Целевата помощ за първолаци изкушава родителите от малцинствен произход да пускат по-рано на училище децата си – още от 6 г., само и само да вземат еднократната помощ. Те не се инсересуват дали децата им са психически и физически готови да започнат училище, не се интересуват дали знаят добре българскии как ще бъдат ограмотени, а само от това да се доберат до още една заветна за тях сума, защото за голяма част от тях децата са средство за печелене на пари от държавата и те не се спират пред нищо, за да ги превърнат просто в бизнес.

Диана Иванова

About the Author :