Над 66 млн. евро чужди инвестиции в Ямболско

статистика-табела66,3 милиона евро са чуждите инвестиции в Ямболска област през 2012 г., съобщават от Териториално статистическо бюро – Ямбол. Те са с 2,8 % по-малко от чуждите инвестиции през предходната година. Най-голям дял от инвестициите са в сектор „Промишлиност” – 37,3 млн. евро, следвани от сектор „Операции с недвижими имоти”, където са вложени 19,7 млн. евро. Останалите инвестиции са секторите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”.

About the Author :