Над 6500 ямболлии декларираха извънтрудови доходи за 2020 година

Над 6500 хиляди подоходни декларации са получени в НАП Ямбол седмица преди края на  данъчната кампания за деклариране на доходите на физическите лица за 2020 г. и заплащане на необходимите данъци. 3800 са подадени с персоналния идентификационен код (ПИК) на Агенцията, други 1170 – с квалифициран електронен подпис (КЕП). Повече от 1250 са избралите да подадат декларация на място, в Салона за обслужване в офис Ямбол, Над 300 са подоходните декларации, подадени в пощенска станция и чрез лицензиран пощенски оператор. Кампанията за деклариране на доходите, получени през 2020 г., приключва на 5 май заради Великденските празници.

Запазва се тенденцията на преобладаващо онлайн деклариране, все повече данъкоплатци предпочитат и предварително попълнената данъчна декларация, коментират от приходното ведомство.  Всеки, който притежава ПИК или КЕП на НАП, има достъп до нея през Портала за е-услуги на Агенцията.

В предварително попълнената декларация се виждат и данните, получени в НАП от продажби в интернет с наложен платеж през 2020 г. Данъкоплатците, които се възползват от тази услуга, имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от осъществяване на търговска дейност. В случай че са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, данните остават в декларацията.

От НАП Ямбол уточняват още, че при продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. Физическите лица обаче са задължени да декларират доходите от продажби в интернет, ако са действали в качеството си на търговци по смисъла на Търговския закон.

От приходното ведомство напомнят, че физическите лица, които през 2020 г. са получили суми от ренти от земеделска земя под аренда в размер до  5 000 лева, нямат задължение да ги декларират. Работилите по граждански договори през 2020 година също подават годишна данъчна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Годишна данъчна декларация трябва да подадат земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Пети май е и крайният срок не само за деклариране на доходите, но и за заплащане от физическите лица на дължимия данък. Изключително бързо, лесно и удобно това става чрез използването на виртуалния и физически ПОС терминал на НАП.

Повече информация за декларирането и плащането на доходите може да бъде получена на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700, на цена по тарифите на съответния оператор.

About the Author :

Leave a reply