Над 50 хиляди лева от търгове в “Тунджа”

Tundja3В община „Тунджа“ се очаква да постъпят 50 709 лева след проведените на 25 октомври 2017 година публични търгове. На публичен търг с явно наддаване бяха продадени две дворни места и два общински имота в землището на селата Роза, Маломир, Хаджидимитрово и Кукорево. Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ – Георги Георгиев, да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

About the Author :