Над 48 800 са заетите през първото тримесечие на 2020 г. в Ямболска област

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 48.8 хил., от които 26.3 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени, съобщават от отдел “Статистически изследвания” – Ямбол. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.2%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 г. е 49.3% (при 52.4% за страната), съответно 54.5% за мъжете и 44.3% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. този коефициент е по-нисък с 0.8 процентни пункта, като при мъжете е регистрирано намаление с 2.3 процентни пункта, а при жените увеличение – с 0.6 процентни пункта. По брой на заетите лица област Ямбол, заедно с област Ловеч, е на деветнадесето място в страната, , след област Перник и преди област Смолян, а по коефициент на заетост – на шестнадесето място, след област Бургас и преди област Разград.

През първото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.1 хил., като 23.9 хил. от тях са мъже, а 21.2 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 5.3% спрямо същия период на предходната година. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 63.7%, съответно 65.5% за мъжете и 61.8% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. този

коефициент намалява с 2.3 процентни пункта, като при мъжете е регистрирано намаление с 5.8 процентни пункта, а при жените увеличение с 1.6 процентни пункта.

About the Author :

Leave a reply