Над 46 000 лв. приходи от търговете в “Тунджа”

Tundja3Нови 46 544 лева се очакват да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 22 и 23 март 2017 година публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти, за предоставяне под наем на имоти и за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година на свободните пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

Продадени бяха общо четири имота в землището на с. Победа.

На публичен търг с явно наддаване беше предоставено под наем помещение в с. Роза, за срок от 10 /десет/ години. Продадено беше дворно място в землището на село Завой.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

Останалите имоти от търговете ще бъдат включени в тези през месец април 2017 година.

 

About the Author :

Leave a reply