Над 4,2 млн. лв. са социалните плащания в региона за три месеца

DSC05128aОбщо 4 223 221 лв. са платени за социално подпомагане в Ямболска област за първото тримесечие на тази година, информира регионалният директор на „Социално подпомагане” Милена Янъкова. Най-голям дял от социалните плащания заемат месечните помощи за деца – 2 095 783 лв., които се дават на 10 228 семейства. На второ място е социалното подпомагане – 802 678 лв., което се дава на 2950 души. 599 478 лв. са месечните доавки за социална интеграция, които са общо 20 471 на брой, но се дават на 9000 лица с увреждания. 399 044 лв. са раздадени за месечни добавки на 390 деца с трайни увреждания. 203 578 лв. са парите давани за месечни помощи за отглеждане на 792 деца до 1 година., а 108 850 лв. са еднократните помощи за раждане на 305 деца. 13 майки студентки са получили 37 440 лв. еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 г. На 164 жени е дадена еднократна помощ при бременност общо за 24 600 лв.

От дирекция „Социално подпомагане” информират, че през март работещите лични асистенти в региона са 72, а по програматга „От социални помощи към осигуряване на заетост” през същия месец са работили 155 души.

About the Author :