Над 4 660 лица и семейства с отоплителни помощи през този сезон

toplo14 669 лица и семейства в област Ямбол са получили целеви помощи за отопление през този отоплителен сезон, информират от Регионална дирекция за социално подпомагане-Ямбол. Подадени са 5 291 молби-декларации. Най-много са отпуснатите помощи за отопление на твърдо гориво – 3 758 /в пари/ и 340 /в натура/. За електроенергия са отпуснати 565 помощи, за отопление с природен газ – 6.

Издадените заповеди за отказ за отпускане на помощта са 622. Те са най-много на територията на Община Елхово – 306 броя.

Размерът на помощта за отоплителен сезон 2016/2017 г. бе 72,46 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон – 362,30 лева.

About the Author :

Leave a reply