Над 3000 ямболлии са получили персонални кодове от НАП

nap-zima-3От началото на годината  над 200 ямболлии са поискали от офиса на НАП да им бъдат издадени песонални идентификационни кодове. Чрез него клиентите на администрацията могат да проверят извършените от тях плащания, преведени по сметките на НАП, и да получават информация за наличие на задължения. От въвеждането на услугата в началото на 2012 година повече от 3000 ямболлии проверяват данъчно-осигурителните си сметки сами, със своя персонален идентификационен код /ПИК/ , съобщиха от офиса на НАП- Ямбол. Тази услуга агенцията предоставя   напълно безплатно.

Персоналният код дава възможност на притежателите да извършват проверка на регистрираните им трудови договори в НАП от работодателя, какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски, а така също и да получават информация за данните в индивидуалната им партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) – в кой пенсионен фонд са осигурени и каква е натрупаната сума до момента по партидата.

Желаещите да получат персонален идентификационен код трябва да подадат заявление по образец, което може да се изтегли от електронната страница на Агенцията www.nap.bg. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП , но получаването му става в офиса на Агенцията по постоянен адрес за физическите лица. От Офис- Ямбол съветват притежателите на ПИК да го ползват лично и ако го загубят, незабавно да уведомят Агенцията, за да бъде прекратен достъпът до личните им данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП , като в него се отбелязва графата “промяна на персоналния идентификационен код”.

About the Author :