Над 300 чужденци са гостували в област Ямбол през ноември 2015 г.

ТСБПрез ноември 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 387, а на леглата – 709. В сравнение с ноември 2014 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а на леглата в тях се увеличава с 0.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2015 г., е 4.5 хил., или с 21.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2015 г. се увеличават с 14.6% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.7 хиляди. Те са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 308, а пренощувалите българи – 1.4 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.3 нощувки, а българските – средно по 2.5 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване в област Ямбол от чужденци е Турция – с 14.7%, следват Литва – с 13.0%, Румъния – с 11.3%, Нидерландия – с 8.2% и Португалия – със 7.8%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2015 г. е 21.0% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 6.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2015 г. в областта достигат 179.6 хил. лв., или с 10.9% по-малко в сравнение с ноември 2014 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани – с 13.5%, докато от чужди граждани те намаляват с 42.7%.

About the Author :