Над 30 000 лв. от последния търг в община “Тунджа”

Tundja3Нови 31 452 лева се очаква да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 26.07.2016 г. публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти. Продадено беше дворно място в землището на с. Могила.

Срещу месечен наем се предостави едно помещение от сграда в с. Роза и друго помещение в село Тенево.

На публичен търг с явно наддаване бе предоставена под аренда засолена нива в землището на село Завой, за срок от 30 /тридесет/ години или до изтичане на амортизационния ѝ срок.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

 

About the Author :