Над 30 тона храни за социалните заведения в „Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНад 30 тона хранителни продукти от Програма „Разпределение на храни от интервенционните запаси за социално слаби лица” предостави Български червен кръст – Ямбол на община „Тунджа”. За първи път ни се дава такова голямо количество хранителни продукти за социалните ни заведения, коментира зам.-кметът Станчо Ставрев. Досегашна практика е при наличие на остатъчни количества от храните да бъдат предоставени на потребители на социални услуги. В първите месеци на 2014 г. община „Тунджа” получи продуктите от първа необходимост за 933 лица и семейства – потребители на социални услуги. Хранителни продукти получиха Дом стари хора в с. Болярско, Домашен социален патронаж – с. Болярско, Общинско социално предприятие за обществено хранене „ДСП”, с. Победа, потребителите на социални услуги „Обществена трапезария”, Домашен социален патронаж „Тунджа”, Дневен център за стари хора в с. Генерал .Инзово и Център за социална рехабилитация в с. Калчево.

About the Author :