Над 3 млн. лв. е разликата между планирания и изпълнения бюджет на община Ямбол за 2020 г. без преходния остатък

Ямбол, 10.02.2021 г.

С бюджет от 77 463 523 лв. приприключи 2020 г. община Ямбол, показва отчетът на бюджета за декември 2020 г., публикуван на страницата на общината.

В деня на общественото обсъждане на новия проекто бюджет за 2021 г. е добре да надникнем как се е справила с изпълнението на бюджета община Ямбол през изминалата година.

Както вече беше съобщено и от самата общинска администрация наличността по сметките на общината в края на годината е била 16 762 030 лв., което преминава като преходен остатък. За държавни дейности от тях са 4 404 282 лв., а за местни дейности – 12 357 748 лв.

Огромната сума се дължи от една страна на дадените в края на годината целеви средства на община Ямбол в размер на 7 340 560 лв., но извън тях остават  9 421 470 лв., които не са просто спестени пари, а една част от тях са и неизпълнени обекти, което води до ниска инвестиционна активност на общината.

С 1 832 296 лв. по-малко приходи е събрала община Ямбол през 2020 г. от първоначално планираното. По план приходите е трябвало да бъдат 18 725 781 лв., а в края на декември са били 16 893 485 лв.

Данъчните приходи са с 557 067 лв. по-малко от планираното, а другите приходи – с 1 275 229 лв. по-малко. От собственост общината е събрала с 283 156 лв. по-малко. От такси общината е събрала 755 688 лв. по-малко от планираното, а от продажба на нефинансови активи – с 567 390 лв. по-малко.

Разходите са с 19 855 808 лв. по-малко – планирани са 80 557 301 лв., а са реализирани 60 701 493 лв. В нереализираните разходи се включва и преходният остатък, така че реално разликата между планираните и изпълнените разходи е 3 093 778 лв.

За персонал планираните разходи са били 43 311 157 лв., а реално изпълнените – 41 068 041 лв. – разлика от 2 243 116 лв.

Издръжката по план е била 21 415 511 лв., а реално направените разходи за издръжка са били 13 063 110 лв. – разлика от 8 352 401 лв. В това перо попадат и т. нар. текущи ремонти, а 950 000 лв. от тези средства са прехвърлената част от целевата субсидия, която ще отиде за изграждане на тротоари и тротоарни настилки.

Най-голямо е неизпълнението на капиталовите разходи, които в отчета на бюджета се водят като придобиване на нефинансови активи. По план в края на годината те са достигнали 11 352 949 лв. (б. р. от които 6 390 560 лв. целева субсидия за капиталови разходи), а са изпълнени само 2 419 767 лв., т. е. по- голямата част от планираните капиталови разходи на общината, които без субсидията са в размер на 4 962 389 лв., не са изпълнени. Не случайно голяма част от обектите за капиталови разходи от миналата година се прехвърлят и в бюджета за 2021 г.

През цялата година кметът на община Ямбол говореше за икономии и действително ги постигна, но те не могат да бъдат самоцел, защото нереализираните разходи в бюджета са и пропусната възможност да се направи нещо през годината за общината. Не случайно опитният икономист Пенчо Пенев, който е бивш зам.-кмет на община „Тунджа“, казваше, че добрият бюджет е този, който има разлика с плана не повече от 1 до 1,5 %, а по този критерий бюджетът на община Ямбол има неизпълнение от 3,84 %, в което не се включва преходният остатък.

Данните посочени в месечния отчет за декември 2020 г. не са окончателен отчет на бюджета. Той се изготвя до края на февруари и едва тогава реално ще видим какви са точните числа в бюджета за 2020 г.

About the Author :

Leave a reply