Над 260 000 лева приходи от нощувки

Microsoft Word - Документ1Приходите от нощувки през декември 2013 г. в Ямболска област са 263 400 лв., съобщават от Териториално статистическо бюро – Ямбол. Декември е вторият месец, когато хотелите в Ямболско бележат сериозен пик на бизнеса си заради командированите полицаи. Приходите от нощувки на български граждани през декември са 220 100 лв., а от чужди – само  43 300 лв.
Общият брой на нощувките във всички 20 средства за подслон и места за настаняване в региона е 7 300, което е със 129.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. От чужденците, ползвали нашите хотели, най-многобройни са естонците, следвани от латвийци, холандци, германци и англичани.
Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 г. се увеличават с 44.1% в сравнение със съответния месец на 2012 г. и достигат 1700 души. Те са реализирали средно по 4.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 189, а пренощувалите българи са 1500. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.2 нощувки, а българските – средно по 4.3 нощувки.
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 г. е 35.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 20 %.

About the Author :