Над 2,5 пъти скача такса смет за бизнеса според количеството на отпадъка

DSC00198Над 2,5 пъти скача таксата за битови отпадъци за 2018 г. за бизнеса в Ямбол, който плаща според количеството на отпадъка и вида и броя на декларираните съдове. Такова решение взеха общинските съветници на Ямбол по предложение на кмета на последната сесия за 2017 г. По този начин, ако през 2017 г. бизнесът е плащал 3542 лв. за контейнер тип „Бобър” от 1100 литра и периодичност на извозване 365, през 2018 г. ще плаща 9 044,70 лв., или 2,55 пъти повече. За същия контейнер, но с периодичност на извозване 182 пъти през 2017 г. таксата е била 1771 лв., а през 2018 г. ще бъде 4509,96 лв. – с 2,55 пъти повече. За периодичност 122 пъти за същия контейнер таксата скача от 1180,67 лв. на 3023,16 лв. – увеличение 2,56 пъти. Най-голямо – 2,84 пъти, е увеличението за пластмасов контейнер от 240 литра при периодичност на извозване 122 пъти – таксата за 2017 г. е била 229,49 лв., а през 2018 г. става 651,48 лв. Най-малко – 1,74 пъти е увеличението за контейнер „Мева” от 120 литра при периодичност на извозване 122 пъти – от 214,39 лв. се увеличава на 373,32 лв.

В обосновката на увеличението кметът на Ямбол Георги Славов заяви, че това е цената, поискана от изпълнителя и тя е реалната цена. Досега тази цена е била по-ниска, защото разликата са я плащали гражданите, а това било реверенс от страна на администрацията към бизнеса или с други думи – „с чужда пита” кметът и администрацията са правили „майчин помен”, но сега вече бизнесът щял да плаща колкото реално струва.

На сесията на 29 декември 2017 г. въпреки дългите обяснения на кмета за план – сметката за 2018 г., така и не стана ясно защо в края на 2016 г. той поиска увеличение на такса смет за граждани с 40 %, а за бизнеса с 30 %, но то отпадна заради обжалване в съда, а сега за 2018 г. не иска подобно увеличение. Добрата новина за гражданите е, че за тях увеличение на такса смет няма да има, но все пак остава въпросът защо година по-рано такова увеличение беше планирано, а сега – не, т. е. всеки би трябвало да си направи извода, че поисканото тогава увеличение е било излишно, или иначе казано кметът си прави каквото иска и каквото му хрумне без да разяснява защо, нищо, че борави с обществени средства. Преди година беше заявил, че повечето от дейностите са ръчни, а минималната работна заплата се увеличава и това налага увеличението на такса смет. Сега заплатата продължава да расте, но таксата си остава непроменена и въпросите защо също стоят.

В крайна сметка съветниците гласуваха план-сметката за 2018 г. за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо и за поддържане на чистота в обществените територии да бъде в размер на 5 087 595 лв., докато през 2017 г. е била 5 119 995 лв.

Подадените сигнали за такса смет от граждански сдружения и недоволни граждани и извършените проверки принудиха кмета все пак да обясни защо в Сливен плащат с пъти по-малка такса смет. В Ямбол за жилищни имоти промилът е 2,46, а в Сливен е 1,05. За нежилищни имоти промилът за Ямбол е 4,04, а за Сливен е 1,50. Според него това от една страна се дължи на по-ниските данъчни оценки на Ямбол в сравнение със Сливен. Втората причина за по-ниския промил на такса смет в Сливен е, че общината планира по-малко да получава от гражданите, а дофинансира със средства от данъците. Кметът изнесе данни, че за 2017 г. план – сметката на Сливен е била 8 285  000 лв., от гражданите общината е събирала 2 937 000 лв., а е дофинансирала 5,348 млн. лв., но в тези данни кметът не каза колко от тези пари идват от бизнеса. За 2018 г. той заяви, че община Сливен е заложила план –сметка от 8 379 000 лв., от граждани планира да получи 3 3350 000 лв., а дофинансирането да бъде 3,828 млн. лв. Т. е. според кмета Георги Славов Ямбол е по-добре, защото план-сметката му не се дофинансира от данъците на хората, а се покрива от такса смет, както е изискването на закона.

Според съветниците от БСП има възможност да се намали такса смет, защото от издадената от кмета заповед за сметопочистване и сметоизвозване се вижда, че са намалени както съдовете, така и честотата на тяхното вдигане, или иначе казано цената остава същата, но извършената услуга ще бъде намалена. Мариета Сивкова предложи за жилищните имоти промилите да се намалят от 2,46 на 2,1 промила, а за нежилищните имоти – от 4,04 промила да се намали на 3,74 промила. Според тях план –сметката трябва да бъде намалена от 5 087 595 лв. на 4 862 987 лв.

Техните разчети за намалението са: за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” – предвидените 1 386 900 лв. да се намалят на 1 286 900 лв., поради влошени качество на услугата – намален брой съдове и намалена честота на събиране и извозване. За източване и трансортиране на инфилтрат от ретензионния басейн – сумата 86 400 лв да отпадне, тъй като разходът е неприсъщ за експлоатацията на депото, а е дефект и трябва да се търси щета от изпълнителя на строежа. Те предложиха и за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция – сумата от 38 208 лв. да отпадне, защото и тя трябва да се плаща от изпълнителя на строежа като дефект.

Съветниците от ГЕРБ и тези, които им осигуряват мнозинство, не позволиха да бъде прието предложението за намаление на такса смет, така че реално гражданите ще плащат същото, но ще получават по-малко като сметосъбиране и сметоизвозване, а бизнесът, който плаща такса смет според количеството на отпадъка, а не върху отчетната стойност на имотите, ще плаща почти три пъти по-високи такси.

Диана Иванова

About the Author :