Над 2370 подписа против добива и преработката на метални полезни изкопаеми в находище „Иглика“

Ямбол, 21.10.2020 г.

Подписка против добива и преработката на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово внесе в областна администрация председателката на Инициативния комитет Лиляна Атанасчева. Тя обясни, че внася общо 2371 подписа – от тях 1693 подписа на граждани на община Болярово, 176 подписа на собственици на имоти и 502 подписа от Националната подписка за спасяване на Странджа.

Подписката на местната гражданска инициатива е с искане Общинският съвет на Болярово и областният управител на област Ямбол да не одобряват устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово.

Поводът за учредяването на Местната гражданска инициатива е разрешението 2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и подписаният Договор от 07.11.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в находище „Иглика“ с площ 105 кв. м, разположена в землищата на  селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и селата Вълча поляна, Голям дервент, Лалково, община Елхово, за които местните хора научиха наскоро.

„Очакваме да се спрат всички документи и концесии и да не се разреши сондажа и добиването на полезни изкопаеми. Искаме да си запазим природата и здравето на хората“, заяви преди внасянето на подписите Лиляна Атанасчева.

Областния управител Димитър Иванов сподели пред медиите, че не е запознат, но щом има внесена такава подписка и има негативно настроение у хората, трябва да им се обърне внимание“.

Кметът на община Болярово Христо Христов подкрепя местната гражданска инициатива и е заявило на дружеството, че общинското ръководство не е съгласно със сондажите. Мотивите им са, че те попадат в „Натура 2000“, освен това двата водоизточника, които захранват община Болярово, попадат точно в тези райони”.

За разлика от Болярово, община Елхово не е против проучванията, дори има решение на Общински съвет, което ги разрешава. Кметът на община Елхово Петър Киров коментира пред медиите, че проучване и добив са две различни неща. „Проучването става с вертикален сондаж, без никакви химикали, така че съм убеден, че това е безвредно“, каза още той.

About the Author :

1 Comment to “Над 2370 подписа против добива и преработката на метални полезни изкопаеми в находище „Иглика“”
  • Страхил
    October 22, 2020 - Reply

    “Областния управител Димитър Иванов сподели пред медиите, че не е запознат,”

    Този с нищо не е запознат.

Leave a Reply to Страхил Cancel reply