Над 220 взеха участие в деня на отворените врати на съдилищата в Ямбол

DSC07807Повече от 220 човека, предимно млади хора, се възползваха от възможността да посетят Ямболския районен съд в Деня на отворените врати. Информационната обиколка в сградата на съдебната палата даде възможност на гражданите и ученици от НУ „ Св.св. Кирил и Методий“ непосредствено да се запознаят със структурата на съдебната власт, дейността на магистратите и на съдебната администрация, да разгледат съдебни зали, деловодства и различни служби в съдебната палата, да дискутират с магистрати спецификата на дейността им.

Голям интерес предизвика и симулативния наказателен съдебен процес, подготвен и представен от магистрати и служители от Районен съд , прокурор от Районна прокуратура Ямбол и адвокати от АК Ямбол. След представянето на наказателния казус „ престъпление, свързано с притежанието на наркотични вещества“, присъстващите ученици от Гимназия „Васил Левски“, ПГИ „Г.С.Раковски“ и МГ „Атанас Радев“ имаха възможност да го коментират с участващите представители на съда, прокуратурата и адвокатската колегия.

Пълнолетни ученици от Математическата гимназия в града имаха възможност да присъстват в реално съдебно заседание по наказателно дело за престъпление против собствеността.

Една от най-посетените инициативи в рамките на програмата беше специализираната лекция за превенция срещу наркотиците и негативното им въздействие. Темата беше приоритетно представена на ученици от СОУ „Св. Климент Охридски“ в града.

Друг акцент, който предизвика интереса на гражданите, беше представянето на специално разработен софтуерен продукт за синтез на реч. Това е програма, с помощта на която текстът се превръща в говор. По този начин се осигурява равен достъп до документацията по дела на лица в неравностойно положение (незрящи или неграмотни хора).

С това събитие Ямболският  районен съд отбеляза  Денят на българската конституция, който е и професионален празник на юриста.

About the Author :