Над 20 000 лв. влизат в държавната хазна след дело срещу „Лесотекс“ ЕООД – Ямбол, заведено от Окръжна прокуратура-Ямбол

sadОбщо 20 274 лв. ще влязат в държавната хазна след като Апелативен съд – Бургас потвърди решение на Окръжен съд- Ямбол, с което се налага имуществена санкция на „Лесотекс“ ЕООД-гр. Ямбол.

Производството е проведено по реда на чл.83а и следващите от ЗАНН. То е образувано по мотивирано предложение на прокурор от Окръжна прокуратура-Ямбол. С предложението си той е изискал на основание чл.83г, ал.6, т.1, вр.чл.83а от ЗАНН да бъде наложена имуществена санкция в размер на горепосочената сума. Сочи се, че дружеството се е обогатило с нея в резултат на извършено данъчно престъпление по чл.255, ал.4, пр.2, вр. ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК от управителя Георги Христов.

В акта на Окръжната прокуратура са изложени доводи, че представителят на юридическото лице, е признат за виновен с влязло в сила на 24.09.2015г. решение на Окръжен съд –Ямбол за извършено престъпление по  чл.255, ал.4, пр.2, вр. ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК, за което му е наложено административна наказание „глоба“. Така са налице основанията за извършено престъпление – избягване установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 20 274 лв., като юридическото лице би могло да се обогати с посочената сума.

Решението на Апелативен съд е окончателно.

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Бургас

About the Author :