Над 18 000 лв. постъпления от последния търг в “Тунджа”

TUNDJAНови 18 025 лева се очакват да постъпят в община „Тунджа“ след проведените на 24.07.2015 г. публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти. Продадени бяха два имота в землището на с. Победа и един – в землището на с. Симеоново.

Под наем за срок от 10/десет/ години се предостави язовир в землището на с. Чарган. Годишният наем е 2 088 лева. Срещу месечен наем от 52.50 лв. се предоставиха помещения от 50 кв.м. от сграда в с. Генерал Инзово.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

 

About the Author :