Над 16,4 милиона лева раздадени за помощи в региона през 2014 г.

8dc4f9f59672be65fcf56d685540acfbОбщо 16 462 803 лв. са раздадените през 2014 година социални помощи и плащания в Ямболска област, извършени от бюджета на Агенцията за социално подпомагане, показва справка на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Ямбол.

Най-голям дял от тях заемат месечните помощи за деца, които се изплащат на 11 085 семейства за 18 082 деца. Общата сума за цялата 2014 г. е 8 287 883 лв. За социални помощи на 3568 лица и семейства са платени общо 3 016 912 лв. За отпуснати 22 753 месечни добавки за социална интеграция са платени 2 455 269 лв. на 10 585 души, от които 440 деца. От целева помощ за отопление през 2014 г. са се възползвали 6678 души, които са получили 2 409 199 лв. Подадените молби декларации за отоплителни помощи са били общо 72051 но социалните са направили 527 отказа.

Еднократната целева помощ за първокласници през 2014 г. е дадена на 991 семейства за 1010 деца, само на едно семейство е отказана такава помощ. Общата сума, раздадена за учебната 2014/2015 година е 252 500 лв.

Тази наложила се през годините помощ за първолаци въведе и порочната практика сред малцинствата майките да бързат да си дават децата в първи клас още от 6-годишни, без да се интересуват дали те са готови да постъпят в училище и дали няма това да им се отрази зле в процеса на обучение.

Най-малък е делът на еднократните помощи – за целия регион те са само 224 на брой за 41 040 лв.

През 2014 година в Ямболска област са били осиновени 28 деца, от които 17 в България и 11 са с международно осиновяване. Настанените в приемни семейства деца към края на 2014 г. са 23, а регистрираните приемни семейства са общо 24 за цялата Ямболска област.

В целия регион има общо 26 социални специализирани институции и предоставяни социални услуги, от които 17 са за възрастни, а 9 за деца.

Домовете за възрастни с умствена изостаналост са 2 – в боляровското село Малко Шарково и в стралджанското село Маленово с общ капацитет 145 места.

В региона има 4 домове за стари хора с общ капацитет 278 места – в Ямбол, Воден – община Болярово, Чернозем – община Елхово и Болярско – община „Тунджа”.

Създадени са и 4 центъра за социална рехабилитация и интерграция с общ капацитет 126 места. В Болярово и в тунджанското дело Калчево те са само за възрастни, а в Стралджа и Ямбол услугите им се ползват и от деца.

Във Веселиново – община „Тунджа” има център за възрастни с увреждания с капацитет 20 души, а в тунджанските села Генерал Инзово и Скалица има 2 центъра за стари хора с общ капацитет 60 места.

В областта има и 4 защитени жилища с общ капацитет 33 места – 3-те са за жени с умствена изостаналост, а единия е за стари хора, който от новата 2015 г. ще бъде за лица с физически увреждания.

Специализирана институция за деца е само Домът за деца, лишени от родителска грижа в Ямбол с капацитет 60 места, от които в края на 2014 г. са били заети само 20.

Социалните услуги са Дневен център за деца с увреждания с капацитет 30 места, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с капацитет 35 места, 2 центъра за обществена подкрепа с общ капацитет 65 места.

В Ямбол има и 2 центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет 20 места и 2 преходни жилища за деца над 16 г. с общ капацитет 8 места.

 

 

About the Author :