Над 145 000 лв. са приходите от нощувки в Ямболско

През август 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 394, а на леглата – 709. В сравнение с август 2014 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а леглата в тях намаляват с 0.8%.

2251_1Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2015 г., е 4.2 хил., или с 38.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през август 2015 г. в област Ямбол е Румъния – с 20.4%, следват Турция – с 11.0%, Испания – с 9.7%, САЩ – със 7.4%, Швейцария – с 5.6% и Нидерландия – с 5.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2015 г. се увеличават с 0.3% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.7 хиляди. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 359, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.6 нощувки, а българските – средно по 2.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2015 г. е 19.9% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 11.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2015 г. в областта достигат 145.8 хил. лв., или с 40.7% по-малко в сравнение с август 2014 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 34.6%, така и от чужди граждани – с 48.6%

About the Author :