Над 12,5 млн. лв. се очертава бюджетът на община „Тунджа” за 2016 г.

DSC06330Приходи в размер на 12 518 300 лв. очаква да има през 2016 г. община „Тунджа” и това се очертава да бъде рамката на бюджета, стана ясно на публичното обсъждане на проекта за бюджет, което се проведе на 26 ноември в залата на община „Тунджа”. Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев представи пред пълната зала параметрите на проектобюджета за следващата година.

От тях 3 598 400 са прогнозните собствени приходи, 5 925 900 лв. е субсидията за държавни дейности, 2 000 400 лв. е субсидията за местни дейности и 993 600 лв. са очакваните трансфери за капиталови разходи.

С 947 924 лв. ще бъде увеличена държавната субсидия през 2016 г. за община „Тунджа”, което е 11,9 на сто. През 2016 г. общината очаква да получи от държавния бюджет общо 8 919 900 лв., докато през 2015 г. средствата са били 7 971 976 лв.

DSC06331Увеличението е предимно за делегираните от държавата дейности – с 811 024 лв., докато субсидията за местни дейсности ще порасне само със 136 900 лв.

Субсидията за капиталови разходи е общо 993 600 лв., но за първа година няма определено целево финансиране за общински пътища, затова реалното увеличение е само 96 200 лв.

За зимно поддържане на общинските пътища държавата ще отпусне през 2016 г. 138 300 лв., което е с 37 300 лв. повече.

При субсидираните от държавата дейности най-големият ръст е за образование – с 23,68 % или реално 704 400 лв. С 68 000 лв. или 6,81 % е увеличена издръжката на общинска администрация, която ще покрие разходите за новите кметства, които преди бяха кметски наместничества.  В сферата на културата има завишение от 15 200 лв., защото има отпусната нова щатна бройка, с 12 100 лв. са увеличени средствата за здравеопазване, с 6300 лв. – за социални грижи, и с 5000 лв. – за отбрана.

DSC06336По този начин за образование от държавния бюджет през 2016 г. община „Тунджа” ще получи 3 678 600 лв., за общинска администрация – 1 066 600 лв., за социални грижи – 479 100 лв., за култура – 417 700 лв., за здравеопазване – 183 500 лв. и за отбрана – 100 400 лв.

Структурата на собствените приходи е 1 082 000 от данъчни приходи, 1 271 400 лв. от общински такси и 1 245 000 от неданъчни приходи.

Очакванията за финансиране със средства от Европейския съюз са за 11 проекта на обща стойност 3 246 000 лв. От тях 70 000 лв. са по ОП „Регионално развитие”, 86 000 лв. – по ОП „Околна среда”, 960 000 лв. – по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 30 000 лв. – по ОП „Храни”, 400 000 лв. по Програмата за трансгранично сътрудничество и 1 700 000 лв. по ПУДООС.

Преди общественото обсъждане на проектобюджета за 2016 г. според правоилата беше направено и обществено обсъждане на отчета на бюджета за 2014 г., който е най-големият в историята на община „Тунджа”, заради реализираната сделка за продажба на земя за изграждане на логистичен център на „ЛИДЛ – България”.

About the Author :