Над 10,2 млн. лв. е неизпълнението на бюджета на община Ямбол за 2016 г.

DSC01479Общо 10 295 670 лв. е неизпълнението на бюджета на община Ямбол за 2016 г., стана ясно на общественото обсъждане, проведено на 1 август в общината. Точно толкова е разликата между бюджета, който в края на 2016 г. е достигнал 50 599 572 лв., и отчета за реалното му изпълнение за 40 303 902 лв.

Голямата разлика в неизпълнението идва от капиталовите разходи. В бюджета те са заложени като 3 984 624 лв., а реалното им изпълнение е 2 302 922 лв. или неизпълнение за 1 681 702 лв. Отделно капиталовите разходи по проекти с национално и европейско финансиране по план са 13 613 281 лв., а в отчета те са само 6 048 549 лв., или неизпълнението е 7 564 732 лв. Общо неизпълнението на капиталовите разходи в бюджета и по проекти е 9 246 434 лв.

На журналистически въпрос на какво се дължи тази разлика кметът и бюджетният специалист Тодорова обясниха, че причината е промененият начин на отчитане на ДДС, най-вече по проекта за водния цикъл, но дори и така да е, бюджетната специалистка уточни, че за 2016 г. върнатото ДДС е за 3,7 млн. лв., а неизпълнението е за над 10 млн. лв.

DSC01476Една от премълчаните причини за разликите в планирания бюджет и отчета му е, че заради неизпълнение на приходната част, няма и изпълнение на капиталовите разходи. Такъв е примерът с планираното проектиране на уличното осветление през 2016 г., което не беше изпълнено и беше отложено за 2017 г., но като него има доста обекти и проектирания в бюджетг 2016 г.

Самите числа за бюджет 2016 г. показват също какво е направено.

Първоначално планът за бюджет 2016 г. е бил 47 211 319 лв., от които 24 990 020 лв. за държавни дейности, а 22 221 299 лв. за местни дейности и дофинансиране на държавните. През годината бюджетът е актуализиран общо с 3 388 253 лв., за да достигне в края на годината до размер 50 599 572 лв., но отчетът е само за 40 303 902 лв.

Данъчните приходи са увеличени спрямо планираното със 113 499 лв., неданъчните приходи не са изпълнени с 1 883 839 лв., а държавната субсидия е увеличена със 7148 лв. или общо 1 777 488 по-малко приходи от планираното.

При разходите за 2016 г. почти навсякъде има разминаване между първоначално планирано и изпълнението, но най-драстично е в благоустрояване – 12 118 269 лв. по бюджет, а според отчета е 5 313 401 лв., в образованието разликата е над 1 млн. лв. – 21 330 563 лв. по план, а изпълнението е за 20 253 496 лв.. В останалите сектори разликата е по-малка – от няколко десетки до няколко хиляди левове.

През 2016 г. за основни ремонти общината е отделила 839 164 лв., от които 141 128 лв. в сектор образование, 242 618 лв. в – благоустрояване, 284 191 лв. в сектор култура и 23 776 лв. в социално осигуряване.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са в размер на 1 461 376 лв. , от които 279 447 лв. за образование, 825 906 лв. за благжоустрояване, 171 960 лв. за култура.

Чрез проекти по ПУДООС общината е изградила 3 фитнес площадки за 44 884 лв.

През 2016 г. са усвоени 7 492 965 лв. европейски средства по оперативните програми – 644 400 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Техническа помощ” – 506 лв., по ОП „Околна среда” – 6 046 851 лв., а по ОП „Регионално развитие” – 543 595 лв.

Диана Иванова

About the Author :