Над 100 служители от ОД на МВР в Ямбол бяха обучени за оказване на първа помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПет специализирани обучения по оказване на първа помощ за служители от структурите в МВР в Ямболска област бяха проведени от 27 февруари до 7 март, съгласно договореност между БЧК и ОД на МВР, съобщават от БЧК. Обучени бяха 102-ма полицейски служители.

Обученията се реализираха в учебната зала на Ямболската червенокръстка организация от обучителите по първа помощ д-р Панайот Попов, д-р Петя Качулева и Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ“.

Темите бяха  съобразени със специфичните рискове от нараняване при изпълнение на служебните задължения,  като се постави акцент върху видовете рани, кръвотечения и тяхната обработка, травми на опорно-двигателния апарат, последователност на действията при остри нарушения на дишането и кръвообръщението и др.

Имаше лекции, дискусия, демонстрации и практически упражнения.

По време на обученията участниците имаха възможност да задават въпроси и да се обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на МВР.

 

About the Author :

Leave a reply