Награди от “Върбова свирка свири” Болярово

DSC09915Наградените участници на ХIХ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ” БОЛЯРОВО’2016

Специални награди:

Награда на кмета на община Болярово – ДТС ”Пандъклийчета”- НЧ „Просвета-1910” – с. Тенево

Награди на народните представители Атанас Мерджанов и Кирчо Карагьозов – ДТС „Боляровче”- ОДЦ – гр. Болярово”

Приз „Елена Граматикова” – Ралица Стоянова Бинева – ОДК – гр. Бургас

Народно пеене:

до 8 години:

I-во място – Магдалена Петрова Георгиева – ДФА „Българче“ – гр. Сливен

Мария Панайотова Стойчева – ОДК „Калина Малина“ – гр. Бургас

Радомир Диянов Генов –  НЧ „Зора – 1945“ – гр. Ямбол

II-ро място

Любена Чавдарова Йорданова – ДФА „Българче”- гр. Сливен

Ивона Дичкова Неделчева – ДФА „Българче”- гр. Сливен

Денис Февзиев Йорданов  Кв. „Ветрен“ – гр. Бургас

III- място 

Мария Ненова Михалева – НЧ „Просвета – 1928“-  с.Черни връх

Николай Георгиев Стоянов – НБУ „Михаил Лъкатник” – гр. Бургас

от 9 до 14 години:

I-во място – Иван Стоянов – НУФИ „Филип Кутев“ – град Котел

Кристиян Петров Живков – ОДК- гр. Бургас

Ивелина Димитрова Димитрова – ДФА „Българче”- гр. Сливен

II-ро място – Йоана Петкова Иванова – ДФА „Българче” – гр. Сливен

Анита Красимирова Кръстева– гр. Стралджа

III- място – Димира Стоянова Кирова –  ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Ямбол

Дара Йорданова Ибришимова- ОДК- гр. Бургас

Алексия Георгиева Василева – НЧ „Развитие 1893“ – гр. Елхово

Поощрителна награда – Виктория Красимирова Стоянова – НЧ „Просвета – 1928“-  с. Черни връх

от 15 до 19 години:

DSC09966I-во място – Никол Руменова Шиварова – НЧ „Развитие 1893“ – гр. Елхово

Пламена Петкова Илиева – ОДК – гр. Бургас

Гергана Димитрова Василева – СОУ „Добри Чинтулов”- Бургас

II-ро място –  – гр. Сливен

Дайна Григорова Григорова – МТА „Браво“ – гр. Сливен

Гергана Стоянова Кирова – Гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол

Ерджеб Халил Рамадан –  ОДК – гр. Ямбол

III- място

Дойка Христова Иванова –  НЧ „Развитие 1893“ – гр. Елхово

Габриела Мутафчиева – СОУ „Добри Чинтулов”- Бургас

Кристиян Емилов Стефанов– НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел

Поощрителни награди:

Божидар Иванов Георгиев – НЧ „Зора – 1945“ – гр. Ямбол

Цветомира Колева  Колева – ОДК – гр. Ямбол

Инструментални изпълнения:

от 9 до 14 години:

I-во място – Радослав Мариянов Димитров – НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Михаил Димитров Атанасав – НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Стефан Веселинов Аврамов – НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

II-ро място – Хрисимир Дидков Недев- НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Петър Димитров Димитров – НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

III- място – Стоян Росенов Иванов – НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Павел Пламенов Димитров- НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Йован Велков Стоянов- НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

от 15 до 19 години:

I-во място – Боримир Кристиянов Димитров- НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Стефан Николаев Янков – НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

II-ро място – Халил Еролов Малкочев – НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Николай Миленов Иванов- НУФИ „Филип Кутев” – гр.Котел

Певчески групи за автентичен фолклор:

 от 13 до 19 години:

I-во място – Група за лазарски песни и танци „Лазарче“ – ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово

Певчески групи за обработен фолклор:

до 12 години:

I-во място

Вокална група при ДФА „Българче“ – гр. Сливен

от 13 до 13 години:

I-во място Фолклорно трио – НЧ „Развитие 1893“ град Елхово

ДФГ– НЧ „Просвета – 1928“- село Черни връх

Танцови състави:

До 10 години:

DSC09897I-во място – ОДЗ „Кольо Тенев“- с. Тенево

II-ро място – ЦДГ „Здравец” – гр. Болярово

до 15 години:

I-во място

Танцови формации -гр. Бургас

II-ро място – ДЮТС „Яница” – ОДК – гр. Елхово

ДТФ „Въжички“ – НЧ „Просвета 1892“ – гр. Стралджа

III- място –  ДЮТС „Искрици” – НЧ „Пробуда – 1897”-  гр. Средец

ТС „Ямболчета“ – НЧ „Зора – 1945“ – гр. Ямбол

до 19 години:

I-во място – ДТС „Гълъбчета”- ДК – гр. Гълъбово

II-ро място – МТС „Луди Млади”- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1894” – гр. Тополовград

Връчена грамота за най- добър вокален педагог на Петя Григорова Григорова ДФА „Българче” – гр. Сливен

About the Author :