Награди на Общински съвет за Деня на община “Тунджа”

Почетен гражданин на община „Тунджа“

се присъжда на:

Тончо Вълчев Тонев – общественик, дарител и земеделски производител в с. Овчи кладенец.

Тончо Тонев е роден в с. Детелините, община Раднево. Основно образование получава  в родното си село. В последствие завършва Техникум по енергетика в гр. Варна и висше образование – специалност енергетика.

Трудовият му професионален път започва в „Мини – Марица изток – Рудник – 1“ като механик, по-късно е назначен като началник – смяна и 14 години е ръководел 500 работници.

През 2008 г. започва работа, като земеделски производител в с. Овчи кладенец. За кратко време успява да спечели доверието на хората от селото и арендува земеделската земя в с. Овчи кладенец около 11 000 дка. Вече 12 години създава работа на 12 души. Той е основен дарител и краен изпълнител на доизграждането на църквата св. „Йоан Богослов“. Дарил е над 150 000 лв. Църквата е завършена през 2013 г., а е открита и осветена с тържествен църковен ритуал на 29.05.2014 г. от Сливенския митрополит Йоаникий.

„Награда за стопанска инициатива”

За принос в развитието на икономиката и за постигнати резултати в стопанската дейност през годината се присъжда колективна награда на:

Фирма „Хорес Профешънъл Сървис“ ЕООД гр. София с управител Цани Дончев Христов

Фирма „Хорес Профешънъл Сървис“ ЕООД е създадена през 2004 г. Тя е българска компания, специализирана в търговията с хотелски и ресторантьорски порцеланови, керамични и стъклени изделия, прибори за хранене и барово оборудване. На територия от 26 000 кв. м изгражда „Логистична база Хорес профешънъл“ в с. Кабиле със застоена площ от 3 360 кв. м и представляващ шоурум и складови площи обслужващи дейността на фирмата. Инвестицията е в размер на 3 600 000 лв. Фирмата заявява разкриването на 10 работни места.

Награда „За граждански принос”

За личен принос и родолюбиви начинания се награждават:

 • Валентин Василев Маринов – общественик от с. Завой;

Валентин Василев Маринов  е роден през 1967 г. в с. Завой. Живял и учил в с. Завой и с. Веселиново. Работил като строител в Израел, Испания и Германия. Приносът в обществения живот на с. Завой е доброволно участие с труд в изграждането на храма от полагането на първата копка до цялостното му завършване. Участва активно в изявите и мероприятията, организирани от кметството.

 • Гроздьо Недялков Гроздев – общественик от с Бояджик.

Гроздьо Гроздев е управител на ЗК „Аграрика“ клон с. Бояджик от 2006 година. След пенсионирането си през 2016 г. продължава да работи в същата Земеделска къща, с високо чувство за отговорност, общественик, привличащ  хората и мотивиращ останалите да са като него. Подпомага дейността на кметството с необходима техника,  подпомага и читалището при провеждане на празници и общоселски мероприятия.

Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – златен

Наградата се присъжда за принос за развитието на общината на:

Димитър Йорданов Димитров – директор на дирекция в Община „Тунджа“;

Живко Стефанов Желязков – общественик от с. Могила

Роден е през 1965 г. Жител е на с. Могила и е майстор на кукерски маски. Живко още от малък взема участие в кукерските игри на селото. Когато прави първата си маска е едва 14-годишен. След това започва да твори нови и нови. Със златните си ръце, голямо въображение и желание майсторът на маски се прочува сред кукерските групи в цяла България. Има голям принос в културата на кукерските игри и в съхранението на една голяма традиция за селото ни.

 • Иван Колев Тантеров – писател от с. Хаджидимитрово;

Роден е на 07.02.1938 г. в с. Хаджидимитрово. Средното си образование завършва в гр. Ямбол през 1956 г. През 1959 г. постъпва в Полувисш учителски институт “Христо Ботев”, гр. Бургас, който завършва през 1962 г. Работи, като учител в гр. Кнежа. През 1970 г. завършва Висш институт по физическо възпитание “Георги Димитров”, гр. София и постъпва на работа, като преподавател по физическо възпитание в Професионална техническа гимназия по “Корабостроене и машиностроене”, а по-късно и в Гимназия за романски езици “Георги С. Раковски”, гр. Бургас. Работи дълги години, като сътрудник във вестник “Черноморски фронт”. Пише статии и дописки. Издава сборник от разкази “Минало и съвремие”, “Детски разкази”, “Трудни времена”, повестта “Живот, отнесен от вятъра”, летописите “Великолепното десетилетие”. Издал книгата „Опит за история на село Хаджи Димитрово – Ямболско“. Има един син и двама внуци. Понастоящем пенсионер.

 • Йордан Желев Георгиев – общественик от с. Коневец на 90 години;

Роден на 15.05.1930 г. в с. Коневец в семейство с 11 деца. Завършил е средно образование е работил до пенсионирането си като електротехник в с. Коневец. Активен общественик със своя гражданска позиция и до сега се включва в културния и обществен живот на селото. Макар и в напреднала възраст, той и сега помага на своите съселяни с опита и знанията, които притежава. Щастлив дядо на 6 внуци и 7 правнуци.

 • Йорданка Иванова Маркова – общественик от с. Овчи кладенец;

Родена в с. Генерал Тошево. Основното си образование завършва в родното си село и продължава средното в гимназията в гр. Тополовград. Работи като счетоводител в ТКЗС с. Овчи кладенец, в АПК – с. Скалица. От 2006 до 2016 г. е читалищен секретар на НЧ „Мисъл-1931“ с. Овчи кладенец. През годините в своя професионален път се проявява и утвърждава като високо отговорен служител. В момента е в пенсия и продължава да взема участие в обществения живот на селото. Радетел е за всичко родно и е дарител в изграждането на храма в с. Овчи кладенец.

 • Кольо Славов Дичев – кмет на с. Кукорево;
 • Красимир Иванов Трънков – строителен предприемач от с. Тенево

Красимир Иванов Трънков живее и работи в с. Тенево. Участва активно в  социалния живот на селото. През 1999 г. създава фирма ЕТ „Красимир Трънков” с предмет на дейност  –  строителство. Фирмата е утвърдена на строителния пазар, търсена и предпочитана от множество доволни клиенти и партньори. Във фирмата работят около 30 работници, които са жители на село Тенево и работят при него от много години. Красимир Трънков взема участие във всички дарителски кампании, които се организират в с. Тенево  от  Кметство, ДГ „Кольо Тенев” и Църква ”Константин и Елена”. Готов е винаги да помага финансово и с трудова дейност.

 • Минчо Георгиев Минчев – учител от с. Чарган на 80 години;

Роден на 07.10.1940 г. в с. Чарган. Прогимназиален учител в бившето ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Чарган от 1974 до 1995 г. Преподавател по български език и литература, история и физическо възпитание. Със своя труд е допринесъл много за обучението и възпитанието на редица поколения.

 • Митко Динев Петков – кмет на с. Скалица;
 • Недка Косева Андреева – главен експерт в община „Тунджа“;
 • Славка Христова Колева – служител на Кметство с. Бояджик;
 • Тонка Георгиева Бъчварова – медицинска сестра от с. Победа.

Започва работа в Здравната служба в с. Победа през 1984 година и продължава да работи там. Едновременно с това работи и в Общинското предприятие „Домашен социален патронаж“ отново в с. Победа. През целия си трудов път Тонка Бъчварова полага грижи за хората от с. Победа. Там я познават и разчитат на нейното внимание и малките деца, и възрастните хора. Всеотдайна в работата си тази медицинска сестра е пример за добър специалист, внимателния и загрижен за хората професионалист.

Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – сребърен

Наградата се присъжда за принос за развитието на общината на:

 • Господин Иванов Димитров – личен лекар в селата Безмер, Дражево, Голям Манастир и Генерал Тошево;

Д-р Господин Димитров е дългогодишен общопрактикуващ лекар в с. Безмер и селата Дражево, Ген. Тошево и Голям Манастир. Вече 20 години обслужва населението на тези села с отговорност, внимание и професионализъм.

 • Димитър Стоянов Илиев – кмет на с. Чарган 1991-1995 г.;

Роден на 27.12.1950 г. в с. Чарган. Кмет на с. Чарган от 1991 – 1995 г. След това работи няколко години в администрацията на община „Тунджа“. Учител по образование, в целия си трудов път се стреми да бъде професионално отговорен към хората, с които общува.

 • Катя Тончева Георгиева – главен специалист в община „Тунджа“;
 • Кукерска група с. Козарево с ръководител Теодора Стоянова;

Кукерската група има 50-годишна история и в нея съществува приемственост. Все повече млади хора се включват в групата. Младежите имат участия във фестивали в гр. Стара Загора, гр. Раковски и „Кукерландия“. Участниците сами изработват своите маски и с желание и младежки устрем пресъздават кукерския обичай на козаревци.

 • Николина Станева Николова – общественик от с. Ханово на 70 години.
About the Author :

Leave a reply