Награди на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев

DSC06502За принос в развитието на община „Тунджа” със Знак на община „Тунджа”– плакет:

 1. Атанас Ганев Стоилов – общественик от с. Асеново
 2. Иван Стоилов Стоянов – общественик от с. Безмер
 3. Димитрина Георгиева Чилиева-Зарбова – мед. сестра от с. Безмер
 4. DSC06506Еленка Трайкова Георгиева – мед. сестра от с. Безмер
 5. Теодора Георгиева Ненкова – ръководител на Дом за хора с деменция в с. Болярско
 6. Нели Димитрова Чавдарова – управител на „Чавдарови-ИР“ ООД с. Бояджик
 7. Габриела Иванова Иванова – зам.-управител на „Дешунев-Иван Гичев“ с. Бояджик
 8. DSC06516Нейко Василев Радойнов – общественик от с. Дражево
 9. Тенчо Стефанов Аврамов – общественик от с Кабиле

10. Стоян Димов Тенев – управител на „Тенев-Харалампус“ ООД с. Калчево

11. Диньо Колев Динев – общественик от с. Кукорево

12. Груда Славова Щерева – самодейка от с. Коневец

13. DSC06528Стефан Стоянов Стоянов – местен занаятчия от с. Чарган

 

За принос в развитието на община „Тунджа” с Грамота на община „Тунджа”, както следва:

 1. 1.       Иванка Паскова Иванезова-Енчева – ръководител на Дневен център за стари хора с. Скалица
 2. 2.      DSC06530 Таня Драгиева Джеджева – директор на „Дом стари хора“ с. Болярско
 3. 3.       Спаска Иванова Турлакова – медицинска сестра с. Бояджик
 4. 4.       Женя Русева Хайдутова – главен инспектор в дирекция „Местни данъци и такси“, община „Тунджа“
 5. 5.       Недялка Иванова Енева – старши счетоводител в дирекция „Местни данъци и такси“, община „Тунджа“
 6. 6.       DSC06535Надя Димитрова Христова – главен касиер в дирекция „Местни данъци и такси“, община „Тунджа“
 7. 7.       Стойко Георгиев Стойков – треньор по футбол във ФК „Тракиец“ с. Кукорево
 8. 8.       Александър Георгиев Георгиев – треньор по футбол във ФК „Тракиец“ с. Кукорево
 9. 9.       Светослав Кирилов Жарданов – треньор по футбол във ФК „Тракиец“ с. Кукорево

10. Илиян  Иванов Илиев – треньор по футбол във ФК „Тракиец“ с. Кукорево

11. DSC06543Валерия Златанова Тонева – член на спортен клуб по силов трибой „Сила Тунджа“ с. Чарган

12. Кольо Иванов Колев – член на спортен клуб по силов трибой „Сила Тунджа“ с. Чарган

За проявени съдействие и съпричастност при изграждането на храма в село Овчи кладенец, с Грамота на община „Тунджа”:

 1. 1.      DSC06552 Пламен Енчев Каравелов – земеделски производител от с. Овчи кладенец
 2. 2.       Митко Койчев Динев – земеделски производител от с. Овчи кладенец
 3. 3.       Марийка Кирчева Георгиева – жител на с. Овчи кладенец
 4. 4.       Георги Христов Георгиев – жител на с. Овчи кладенец
 5. 5.       Спаска Господинова Димитрова – жител на гр. Стара Загора
 6. 6.       Мирослав Димитров Славов – жител на гр. Стара Загора
 7. 7.       Таня Георгиева Жекова – жител на гр. Стара Загора
 8. 8.       Живко Георгиев Жеков – жител на гр. Стара Загора
 9. 9.       Павлина Николова Стойчева – жител на гр. Стара Загора

10. Станислав Ангелов Стойчев – жител на гр. Стара Загора

DSC06504 DSC06505 DSC06509 DSC06510 DSC06513 DSC06518 DSC06522 DSC06527 DSC06531 DSC06532 DSC06534 DSC06537 DSC06540 DSC06546 DSC06548 DSC06550

About the Author :