Награди за професионалния празник на полицията

Praznik 1Днес на тържествено събрание в ОД МВР – Ямбол по повод празника на полицията – 8 ноември, за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати със заповед на директора на ОД МВР – Ямбол  с “Писмена похвала” са наградени 4 служители от РУ “Полиция” – Ямбол. Един служител от сектор “Противодействие на криминалната престъпност” към дирекцията е награден с предметна награда – плакет ”За заслуги в борбата с престъпноста”.

Praznik 2Със заповед на министъра на вътрешните работи, по спечелен конкурс от 2013 г., са преназначени на изпълнителски длъжности двама служители в РУ “Полиция” Тунджа и Елхово.

Със заповеди на директора на ОДМВР – Ямбол седем служители са преназначени от младши изпълнителски на изпълнителски длъжности, двама разследващи полицаи са преназначени от изпълнителска в експертна длъжност, един разследваш полицай е повишен в ниво на изпълнителска длъжност. Двама полицаи са повишени в по-висока степен на заеманата от тях младши изпълнителска длъжност.

Praznik 3Във връзка с празника на полицията на 6 ноември полицаи от ОДМВР Ямбол проведоха интересни срещи с деца от детски заведения в областта.  Малчуганите се запознаха с професията на полицая, как да го разпознаят, какви помощни средства и атрибути използва при изпълнение на служебните си задължения, кога и как да потърсят помощ,  разгледаха патрулен автомобил, а някой дори станаха помощник полицаи. Срещите на полицаите с деца от детските заведения ще продължат.

 

Честването на 8 ноември, като професионален празник на българските полицаи е въведено през 1924 г. по инициатива на Софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца – патрон на полицията, е потърсена консултация от Светия синод. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява:”Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”.
С телеграма № 7932 от 24-ти септември 1924 година, министър Русев нарежда на столичния градоначалник и окръжните управители: “За патронен празник на цялата полиция в царството се определя Св. Архангел Михаил – 21-ви ноември /8-ми ноември – нов стил/. Така 8-ми ноември е честван тържествено като патронен празник на полицията от 1924 до 1943 г.
На 29 януари 1999 г. с решение № 38 на Министерски съвет, традицията 8-ми ноември да се чества като професионален празник на българската полиция, е възстановена.

About the Author :