Награди за празника на община “Тунджа”

За принос в развитието на общината, със Заповеди на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев през 2020 и 2021 г., със Знак на община „Тунджа” – плакет са наградени:

 1. Атанаска Паскова Стоянова – член на Читалищно настоятелство и библиотекар при Народно читалище с. Дражево;
 2. Георги Великов Желязков – общественик от с. Коневец;
 3. Данчо Монев Данев – участник в самодеен фолклорен състав при Народно читалище с. Дражево;
 4. Донка Колева Иванова – гл. специалист в Дирекция „Бюджет и счетоводство“;
 5. Донка Стефанова Сталева- общественик от с. Безмер;
 6. Евелина Иванова Тюфекчиева-Йордановаъ – земеделски производител от с. Стара река;
 7. Михаил Георгиев Михов – председател на кооперация „Зора” в с. Генерал Инзово;
 8. Петко Петров Господинов – кмет на кметство с. Челник;
 9. Петя Стоянова Петкова – счетоводител в дирекция „Местни данъци и такси“;
 10. Роман Христов Колев – мл. полицейски инспектор към РУ „Тунджа”;
 11. Станка Стоева Димитрова – гл. специалист в Дирекция „АТО и С“;
 12. Стойка Панева Георгиева – гл. специалист в кметство с. Кукорево;
 13. Стоян Петров Стоянов – общественик от с. Безмер;
 14. Анжелика Николаева Ляхович – главен инспектор в община „Тунджа”;
 15. Иван Кънчев Иванов – шофьор в община „Тунджа“.

About the Author :

Leave a reply